Til leie

NYTT LAGERLOKALE PÅ CA. 265 KVM TIL LEIE DÆLENENGGATA 24, OSLO.

Beskrivelse

Vi har for utleie nytt lagerlokale DÆLENGENGGATA 24.

Adkomst

Adkomst til lageret skjer via egen nedkjøring og kjøreport.
Høyde kjøreport er ca. 220 cm.

Beliggenhet

DÆLENENGATA 24 ligger sentralt plassert straks ved Carl Berners plass, tilnærmet på hjørnet av Gøteborggate og Dælenenggata.

Standard

Dælenenggata 24 er et nytt bygg med leiligheter ferdigstillet i november 2019. 

Lagerlokalet ligger i underetasjen og var opprinnelig tenkt som garasjer til eiendommen. Eier ønsker imidlertid å leie ut arealet til lagervirksomhet.

Innhold

Lokalene består av et stort rom på ca. 240 kvm , samt tilhørende bodareal på ca. 25 kvm.

Lokalene passer godt for mindre håndverksbedrifter, servicebedrifter, eventbyrå med lagerbehov etc.

Arealet kan også leies samlet til bruk som parkering for vetaranbiler, sportsbiler etc.

Dælengenggate 24
0567 Oslo

Kontaktpersoner

Harald Lahn Tlf: 91534463 lahn@fortuna.no