Velkommen til Fortuna Megling

Selskapets hovedsatsingsområder er utleie, salg, drift, forvaltning, verdivurdering og utvikling av næringseiendommer.

Mer om Fortuna
Mer om Fortuna

Om Fortuna

Fortuna Megling AS ble etablert 1. april 1998 og eies av Harald Lahn. Selskapets hovedsatsingsområder er utleie, salg, drift, forvaltning, verdivurdering og utvikling av næringseiendommer.

Harald Lahn har 25 års erfaring fra megling (utleie, salg, kjøp) drift og forvaltning av næringseiendommer og byggeprosjekter. Lahn har tidligere arbeidet i DnC, Block Watne AS, Kaare Berg Eiendom AS, Andenæs Eiendom AS, Bøhler Eiendomsforvaltning AS og Tschudi & Malling Eiendom AS.

Lahn er utdannet eiendomsøkonom ved Norsk byggvurdering og takstinstitutt med næringseiendommer som hovedområde. I tillegg er han utdannet takstmann, med tidligere autorisasjon for både bolig og næringseiendommer og tilknyttet Norges takseringsforbund, NTF.

Øyvind Hagelund – faglig leder. Adv. Øyvind Hagelund er faglig leder for Fortuna Megling AS. Øyvind Hagelund har mangeårig praksis og bred erfaring med eiendomsforvaltning og annen advokatvirksomhet i Oslo.

Rådgivning

Fortuna Megling AS har også rådgivning som en del av sitt virksomhetsområde, enten som
selvstendige oppdrag, eller som ledd i salgs- og utleieprosessen.

Vi kan tilby en meget god og omfattende tjeneste med tekniske vurderinger og taksering av
autorisert takstmann, økonomiske analyser og rene investeringsanalyser av prosjekter.

Kontraktsforhandlinger

Fortuna Megling AS har gjennom sine medarbeidere lang kompetanse i å gjennomføre alle typer
kontraktsforhandlinger i forbindelse med kjøp, salg, utleie eller reforhandling av
leiekontrakter m.m.

Vi kan bistå vår oppdragsgiver i hele eller deler av forhandlingsprosessen