Fortuna Megling AS forvalter næringseiendommer for oppdragsgiver og tar ansvaret for følgende oppgaver:

  • Generell utvikling av deler eller hele eiendommen med strategiplanlegging, oppfølging og gjennomføring med hovedmål å skape merverdier for oppdragsgiver.
  • Utleie av ledige lokaler i eiendommen.
  • Reforhandling av eksisterende leieforhold.
  • Ombygging av lokaler for nye leieforhold.
  • Utsendelser og oppfølging av husleieinnbetalinger, purrerutiner, inkasso etc. sammen med utførelse av alle regnskapsfunksjoner.
    Kontroll og oppfølging av vaktmestertjenesten og andre driftsmessige forhold som vask av fellesarealer, oppfølging av utenomhus-arbeider (grøntarealer) m.m.
  • Eventuelt salg av eiendommen.
Fasade-mot-Bankplassen_square