Til leie

KONTOR, KONFERANSE OG UNDERVISNINGSLOKALER FOR LEIE I HJERTET AV OSLO SENTRUM

Kontor, 2 etg., 363 - 450 m² Undervisningsbygg, 2 etg., 363 - 450 m²

Beskrivelse

I deler av det tidligere HÅNDVERKEREN KURS OG KONFERANSESENTER søker vi ny leietaker.

Arealene har siden 1982 vært benyttet til konferansesenter og undervisningsformål.

Adkomst

Inngang og adkomst til lokalene går via hovedinngangen til "Håndverkergårdens" flotte inngangsparti.

God trappeadkomst og leder direkte til lokalenes inngang. Lokalet har også heisadkomst, dog må man gå en halv etasje ned til lokalets inngang. 
Ved evventuelt behov for handicap adkomst kan dette skje via nabolokale/fellesareal direkte fra heisen i 2. etasje og inn til lokalet.

Beliggenhet

Lokalene ligger i "HÅNDVERKERGÅRDEN" - Rosenkrantz gate 7 med inngang fra Kristian IV gate, vis a vis hovedinngangen til Hotel Bristol.

Standard

Lokalene har en god standard med preg av håndverkstradisjoner. 

God hovedbelysning og nytt ventilasjonsanlegg ferdigstillet i 2021.

Innhold

De ledige arealene består av gode kontor,  konferanse og undervisningslokaler  beliggende i  2. etasje.

Lokalet har egen inngang direkte fra eiendommens hovedadkomst, og har egne tilhørende toaletter. 

Fasiliteter

Heis

Rosenkrantz gate 7
0159 Oslo

Kontaktpersoner

Fortuna Megling AS Tlf: 91534463 eiendom@fortuna.no