Til leie

GARASJE PÅ CA. 265 KVM TIL LEIE DÆLENENGGATA 24, OSLO.

Lager/produksjon, 265 m² Parkering/garasje, 265 m²

Beskrivelse

Vi har for utleie  et nytt garasje anlegg i DÆLENGENGGATA 24.

Adkomst

Adkomst til garsjen skjer via egen nedkjøring og kjøreport.
Høyde kjøreport er ca. 220 cm.

Beliggenhet

DÆLENENGATA 24 ligger sentralt plassert straks ved Carl Berners plass, tilnærmet på hjørnet av Gøteborggate og Dælenenggata.

Standard

Dælenenggata 24 er et relativt nytt bygg med leiligheter ferdigstillet i november 2019. 

Lokalet ligger i underetasjen og var opprinnelig tenkt som garasjer til eiendommen. 

Innhold

Lokalene består av et stort rom på ca. 240 kvm , samt tilhørende bodareal på ca. 25 kvm.

Lokalene passer godt for mindre håndverksbedrifter, servicebedrifter, med behov for parkering.

Garasjen kan også leies samlet til bruk som parkering for vetaranbiler, sportsbiler, motorsykler etc.

Dælengenggate 24
0567 Oslo

Kontaktpersoner

Fortuna Megling AS Tlf: 91534463 eiendom@fortuna.no